Rakennuspiirustukset laserin tarkkuudella

Atlasticalta ammattilaisille: saneeraussuunnitteluun, arvonmääritykseen, kiinteistökauppoihin ja ongelmien diagnosointiin 

 • Saat todellisuutta vastaavat, mittatarkat rakennuskuvat nopeasti ja edullisesti
 • Saat parempia tarjouksia urakoitsijoilta, koska piirustukset ovat kunnossa
 • Selvität vanhojen piirustusten ja todellisuuden eron, esim. tilavuudessa, neliöissä tai rakennuksen linjoissa.

 

Pyydä tarjousSoita: 040 501 4024

Ammattilaisen työkalu

Atlastican 3D-laserskannauspalveluita käyttävät kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat työhönsä mittatarkat rakennuskuvat:

 • kiinteistöjen omistajat ja kiinteistömanagerit
 • isännöinti-, arkkitehti-, suunnittelu- ja insinööritoimistot
 • rakennusliikkeet ja -konsultit
 • kiinteistönvälittäjät

Atlastica tallentaa kohteesi 5 mm tarkkuudella ja luo erittäin tarkat piirustukset. Siksi sinä suunnittelet ja kilpailutat paremmin sekä vältät epävarmuudet, mittavirheet ja turhat uudelleenmittaukset. Julkisivupiirustukset valmistuvat noin viikossa.

Atlasticalta saat täydellisen kuvan kohteesta kerralla

3D-laserkeilaus on ainoa saatavilla oleva menetelmä, jolla voidaan tallentaa rakennus kokonaisuutena ja todellisissa mitoissaan, nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Laserkeilain tallentaa tontilta jokaisen nupin, naulan ja nurkan sekunneissa – sellaisetkin paikat, jotka ovat perinteisillä menetelmillä joko mahdottomia tai kustannusten kannalta liian aikaa vieviä. Talteen saadaan rakennuksen kaikki kulmat, syvennykset, räystäät, läpiviennit, katot… myös sellaiset rakenteet, joihin ei muuten ole turvallista pääsyä.

Atlastican laitteistolla talteen saadaan myös todelliset värit, joista näet esim käytetyt materiaalit.

3D-skannatut julkisivupiirustukset kaikkialle Suomeen

Hinta-arvioon tarvitsemme vain osoitteen, rakennuksen kokohaarukan ja kulmien määrän. Kerromme myös mielellämme lisää 3D-skannauksen mahdollisuuksista. Mietitään yhdessä miten voisit säästää aikaa ja aikaa saneerausprojektissasi. 

Soita Jukka Ylitalo: 040 501 4024 tai laita postia: jukka.ylitalo@atlastica.fi

Case: Muonion kunnantalo

Yhdessä tunnissa talteen 450 miljoonaa mitattua pistettä

Muonion kunta oli suunnittelemassa kunnantalon julkisivu- ja vesikattoremonttia. Kiinteistöön kuului kaksi kunnantalon rakennusta ja yksi varasto samassa pihapiirissä. 

Atlastica skannasi koko kiinteistön yhden päivän käynnillä. Skannerin asemia oli kaikkiaan 24, joista tallennettiin 450 000 000 yksittäistä mittauspistettä. Työ kävi sujuvasti, huolimatta siitä, että pihalla oli metri lunta. 

Valmiit rakennuskuvat luovutettiin vain viikon päästä skannauksesta. Lopputulemana asiakas sai tarkat kuvat ja säästi useamman tuhannen euroa, koska: 

 • saneeraus päästiin kilpailuttamaan tarkoilla rakennuskuvilla, ilman yllätyksiä esim. siitä, etteivät piirustukset pitäisikään paikkaansa.
 • ei tarvittu uudelleenmittauksia tai tarkastuskäyntejä
 • piirustukset syntyivät ilman niistä vastanneen insinööritoimiston käyntiä paikan päällä

”50-luvun piirustukset olivat niin epätarkkoja, että tarvittiin uudet julkisivukuvat. Atlasticalta ne saatiin todella nopeasti. Kuvat olivat tarkkoja ja mitat kuten korkeudet ja kaikki läpiviennit katolla näkyivät selvästi. Säästimme aikaa ja useamman tonnin rahaa.” 

 Juha Vainio, Muonion kunta

 

Nopeammin, edullisemmin ja tarkemmin uudella tekniikalla

 Kolme hyvää syytä valita Atlastica

 

1. Tarkkuus

3D-skannatut kuvat kiinteistöstä kelpaavat vaativiin rakennus- ja saneerausprojekteihin sekä todisteiksi oikeudessa. Skannaus vastaa 5 mm tarkkuudella todellista rakennusta jokaisesta kulmasta, todellisissa väreissä. Myös rakennuksen ympäristö tallentuu jokaista maanmuotoa, tolppaa ja pensasta myöten.

2. Nopeus

Suunnittelijoiden ei edes tarvitse käydä kohteessa, sillä pistepilviaineisto ja siitä tehdyt kuvat vastaavat varmasti todellisuutta. Mittaustyö pystytään tekemään äärimmäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta yhdessä päivässä

3. Kustannustehokkuus

Pistepilvestä voidaan kustannustehokkaasti tuottaa todellisuutta äärimmäisen tarkasti vastaava 3D-mallinnus, dwg-kuvat tai muu digitaalinen suunnitteluaineisto. Tarkat kuvat mahdollistavat mm. paremmat tarjouspyynnöt sekä suunnittelun ja yllätysten välttämisen projektissa. Kaikki nämä tarkoittavat kustannussäästöjä, jotka näkyvät viivan alla tuloslaskelmassa.

Atlastica käyttää markkinoiden kehittyneintä RIEGLin laserskannaustekniikkaa, joka on tarkoitettu erityisesti rakennetun ympäristön dokumentointiin. 

Laserkeilaus tallentaa 20 miljoonaa pistettä per mittausasema, 5 mm tarkkuudella, todellisissa väreissä

Hankalimmat rakenteet talteen helposti

Olet kenties tehnyt tai teettänyt tarkemittauksia tai tutkimuksia perinteisellä takymetrimittauksella, mittanauhalla tai laseretäisyysmittarilla. Jos tavoitteena on tuottaa mittatarkat rakennuspiirustukset, vanhojen menetelmien huonoina puolina ovat hitaus, inhimillisten virheiden mahdollisuus, alhaisempi tarkkuus ja tiettyjen rakenteiden kohdalla mittauksen sula mahdottomuus. Käytännössä nämä menetelmät eivät pääse lähellekään sitä tarkkuutta ja työstettävyyttä mitä pistepilviaineisto tarjoaa. Syvennykset, räystäät, kaltevat ja kaarevat pinnat ovat takymetrimittauksella hitaita tai mahdottomia mitata.  

Perinteisillä menetelmillä yksi piste kerrallaan – laserkeilauksella  yli miljoona pistettä sekunnissa

Teknologian kehitys mahdollistaa aikaisempaa valtavasti tarkemman aineiston tuottamisen murto-osassa siitä ajasta, mitä kuluisi esimerkiksi kerrostalon tai teollisuuskiinteistön tarkemittaukseen takymetrimittauksella. Rakennuksen ulkopuolisessa mittauksessa takymetrimenetelmä vaatii vähintään 10 x enemmän työtunteja kuin laserkeilaus. 

Näin sinä hyödyt Atlastican 3D-laserskannauksesta:

Saat tarkasti selville rakennuksen ja rakenteiden mitat, tilavuuden, linjat tai kulmat

 

Rakennuspiirustukset eivät käytännössä koskaan vastaa olemassa olevaa rakennusta tarkasti – ellei niitä sitten ole tuotettu laserskannauksella. 3D-laserkeilaus on ainoa saatavilla oleva menetelmä, jolla voidaan tallentaa rakennus kokonaisuutena ja todellisissa mitoissaan, kustannustehokkaasti.

Laserkeilaamalla tuotetusta aineistosta voidaan tarkastella yksittäisiä mittoja, seinälinjan suoruutta / poikkeamia, rakenteiden korkeusasemaa ja niin edelleen. Tämä tieto on arvokasta niin saneerausprojekteissa, rakennuksen arvonmäärityksen apuna kuin rakennuspiirustusten päivittämisessä.

Pystyt suunnittelemaan luotettavasti käymättä edes paikalla

Vaativat saneerausprojektit edellyttävät rakennuspiirustuksilta tarkkuutta, jotta muutostyöt voidaan suunnitella tarkasti. Mittatarkat, todellisuutta vastaavat rakennuskuvat helpottavat tarjouspyynnön tekemistä.

Yleensä saneerausprojektit vaativat erilaisten suunnittelijoiden kartoituskierroksia. Laserkeilauksella tuotettu aineisto on niin tarkkaa ja luotettavaa, että suunnittelijat voivat aloittaa työstämisen jopa paikalla käymättä. Atlastican projekteissa näin on kyetty säästämään tuhansia euroja.

Vältät mittapoikkeamien aiheuttamat yllätykset

Poikkeamat rakennuspiirustusten ja todellisen rakennuksen välillä voivat johtaa saneerausprojektissa kalliisiin yllätyksiin, viivästyksiin, virheisiin ja riitatilanteisiin. Laserkeilauksella dokumentoiminen on kannattavaa, koska edellä mainittujen välttäminen on kaikkien tahojen intressi.

Suunnittelet muutostyöt sujuvammin

Rakennussaneerausprojekteissa työskentelevät muistavat väistämättä tilanteita, joissa kuvat ja mitat eivät olekaan pitäneet paikkaansa ja joudutaan soveltamaan. Laserkeilattu rakennuskuva-aineisto mahdollistaa mittatarkan suunnittelun ja sujuvan toteutuksen

Helpotat kohteen esittelyä kiinteistökaupoissa

 

Laserkeilauksella rakennus pystytään dokumentoimaan kokonaisuudessaan, ympäristöineen, todellisissa mitoissa ja väreissä. Atlastican tuottama aineisto on arvokas väline paitsi myyntityöhön, myös rakennuksen todellisen kunnon, pinta-alojen ja arvon määrittämiseen

 

Vähennät riskejä kiinteistökaupoissa

 

Isot kiinteistökaupat ovat monimutkaisia ja pitkiä prosesseja. Riskinhallinta on kiinteistökaupoissa keskeistä niin ostajalle kuin myyjälle. Atlastican 3D-laserkeilauksella on monia etuja ja käyttötarkoituksia:

 • kohdetta voidaan esitellä luotettavassa muodossa potentiaaliselle ostajalle ennen paikalla käymistä, sillä aineisto on tarkkaa eikä sisällä tulkinnanvaraisuuksia
 • rakennuksen mahdolliset mittapoikkeamat tai ongelmakohdat – tai niiden poissaolo – voidaan todentaa etu- eikä jälkikäteen, mikä vähentää riskiä ja riitatilanteita sekä helpottaa arvonmääritystä
 • tilojen kauppahintaan ja vuokratasoon vaikuttava todellinen neliömäärä saadaan tarkemitattua
 • riitatilanteissa aineisto kelpaa myös todistusaineistoksi oikeudessa

Insinööri- tai arkkitehtitoimisto saa kiinteistöstä valmiit kuvat tai pistepilviaineiston

Suunnitteluinsinöörin, arkkitehdin tai esimerkiksi LVI-suunnittelijan aika on tehokkaimmassa käytössä, kun hän pääsee keskittymään siihen työhön, mihin hänet on projektiin palkattu.

Atlastica voi toimittaa sinulle joko valmiit kuvat haluamassasi tiedostomuodossa tai pistepilviaineiston, josta voit jatkaa työtä. Joka tapauksessa, voit luottaa siihen, että kiinteistöstä dokumentoitu aineisto on mittatarkka ja sisältää kiinteistön ympäristöineen kokonaisuudessaan, kaikista kulmista.

Saat rakennuksen ongelmat selville

Laserskannaus auttaa tilanteessa, jossa rakennuksessa epäillään ongelmaa tai todetulle ongelmalle haetaan aiheuttajaa korjaussuunnitelmaa varten.

Epäily voi liittyä esimerkiksi rakennuksen nurkan tipahtamiseen, laattojen halkeamiseen, ovien panttaamiseen, julkisivuelementtien käyristymiseen, routimiseen, rakennuksen liikkumiseen, rakennuksen painumiseen, maan kallistuksiin, virheellisiin kattokulmiin ja moniin muihin ongelmiin, jotka voivat hoitamattomina aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tai terveydellisiä riskejä.

Atlastica – kehittyneintä laserskannaustekniikkaa ja vaativia projekteja vuodesta 1998

Yhtiömme on tehnyt vuodesta 1998 alkaen vaativia toimeksiantoja, kuten esimerkiksi johtoreittien mittausta, Nuorgamista Espooseen. Vuosien varrella kertynyt erityisosaaminen on työmme taustalla. Valikoituja asiakkaitamme vuosien varrelta: 

 • Sonera
 • Puolustusvoimat
 • Oulun Puhelin Oy
 • Pohjanmaan puhelinosuuskunta
 • Eltel Networks
 • Relacom
 • TLT Group