Tehokas työkalu 3D-mittaamiseen

Laserin tarkkaa maisema- ja rakennussuunnittelua

Laserkeilauksen avulla voimme tallentaa lähes minkä tahansa kohteen digitaaliseksi 3D-malliksi – perinteisiä menetelmiä nopeammin ja edullisemmin. Käytössämme on alan kehittyneintä Rieglin laserskannaustekniikkaa.

Uuden ajan mittaustekniikka

Laserskannauksella saadaan nopeasti ja turvallisesti digitaaliseen muotoon kaikki se, mitä ihmissilmä näkee. Mittatarkan ja kattavan pistepilviaineiston ansiosta paikalla ei tarvitse käydä myöhemmin tekemässä tarkemittauksia, vaan mitat voi tarkistaa aineistosta.

 • Kustannussäästöjä jo asennusvaiheessa
 • Suunnitteluprojekteista riskittömämpiä
 • Aineisto voidaan tuottaa luonnollisissa väreissä
 • Laserskannatulla aineistolla 5 mm:n tarkkuus

 

Kiinnostuitko

Kiinnostuitko?

Kerro miten tavoitamme sinut, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Atlastica / Lapin GPS-Mitta Oy

Yhteystiedot

Jokanpolku 6,
97610 Oikarainen
040 501 4024
ino@atlastica.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Jukka Ylitalo
040 501 4024
jukka.ylitalo@atlastica.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Atlastica / Lapin GPS-Mitta Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen essi.esimerkki@esimerkki.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Atlastica / Lapin GPS-Mitta Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
esimerkkimiest@esimerkki.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Laserkeilauksen vaiheet – näin se tapahtuu

Mittausprosessin suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa muun muassa määritellään mahdollisimman tarkasti työn tilaajan tarpeet.

Kohteen skannaus

Jalustalle asetettu mittakeilain pyörii ja lähettää suuren määrän lasersäteitä eri suuntiin.

Pistepilven synty

Lasersäteet heijastuvat esteistä takaisin laitteeseen, mitaten osuman sijainnin ja tallentaen sen pisteeksi.

Tiedot tietokoneelle

Kohteesta kerätyn pistepilven pohjalta voidaan luoda tarkka 3D-malli helposti ja nopeasti.

Mittatarkat rakennuspiirustukset 3D-skannauksella

Skannauksen pohjalta teemme rakennuspiirustukset ja 3D-mallit, jotka käyvät myös LVI-suunnittelussa ja sähkösuunnittelussa. Koska kaikilla on sama lähtöaineisto, säästetään aikataulussa ja kustannuksissa.

Havainnekuvat tai videoesitykset kohteesta

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten 3D-mallista tuotettu havainnekuva kertoo varmasti vielä enemmän. Voimme myös toteuttaa 3D-mallista videot näyttävään kohteen havainnollistamiseen.

Tutustu Työnäytteisiin

Usein kysyttyä

 • Onko laserkeilaus turvallista?

  On, sillä laser on matalatehoinen. Laserkeilaimen laser ei vahingoita silmiä tai muita kudoksia, kasveja eikä hauraitakaan esineitä. Laite ei myöskään kosketa tai läpivalaise, vaan ”katselee” ympäristöä ihmissilmän tavoin.

 • Miten skannausprosessi eroaa perinteisistä menetelmistä?

  Yksi suurimmista eroista on nopeudessa. Tavallisesti mitataan yksi piste kerrallaan, kun taas laserskannauksella pystytään mittaamaan jopa 500 000 pistettä sekunnissa. Esimerkiksi rakennuksen ulkopuolisessa mittauksessa takymetrimenetelmä vaatii vähintään kymmenen kertaa enemmän työtunteja kuin laserkeilaus.

 • Mitä etuja on pistepilviaineistossa?

  Pistepilviaineisto on paljon tarkempi ja työstettävämpi kuin perinteisellä takymetrimittauksella, mittanauhalla tai laseretäisyysmittarilla toteutetut tarkemittaukset tai tutkimukset. Laserkeilaus tuottaa mittatarkkaa tietoa, ilman vanhojen menetelmien hitautta ja inhimillisiä virheitä. Esimerkiksi syvennykset, räystäät, kaltevat ja kaarevat pinnat ovat takymetrimittauksella hitaita tai mahdottomia mitata.

 • Onko laserkeilauksesta hyötyä kiinteistökaupoissa?

  On, sillä laserkeilauksella rakennus pystytään dokumentoimaan kokonaisuudessaan, ympäristöineen, todellisissa mitoissa ja väreissä. Atlastican tuottama aineisto on arvokas väline paitsi myyntityöhön, mutta myös rakennuksen todellisen kunnon, pinta-alojen ja arvon määrittämiseen.

  Isot kiinteistökaupat ovat monimutkaisia ja pitkiä prosesseja. Riskinhallinta on kiinteistökaupoissa keskeistä niin ostajalle kuin myyjälle. Atlastican 3D-laserkeilauksella on monia etuja ja käyttötarkoituksia:

  • kohdetta voidaan esitellä luotettavassa muodossa potentiaaliselle ostajalle ennen paikalla käymistä, sillä aineisto on tarkkaa eikä sisällä tulkinnanvaraisuuksia
  • rakennuksen mahdolliset mittapoikkeamat tai ongelmakohdat – tai niiden poissaolo – voidaan todentaa etu- eikä jälkikäteen, mikä vähentää riskiä ja riitatilanteita sekä helpottaa arvonmääritystä
  • tilojen kauppahintaan ja vuokratasoon vaikuttava todellinen neliömäärä saadaan tarkemitattua
  • riitatilanteissa aineisto kelpaa myös todistusaineistoksi oikeudessa