Tehokas työkalu 3D-mittaamiseen

Laserin tarkkaa maisema- ja rakennussuunnittelua

Laserkeilauksen avulla voimme tallentaa lähes minkä tahansa kohteen digitaaliseksi 3D-malliksi – perinteisiä menetelmiä nopeammin ja edullisemmin. Käytössämme on alan kehittyneintä Rieglin laserskannaustekniikkaa.

Uuden ajan mittaustekniikka

Laserskannauksella saadaan nopeasti ja turvallisesti digitaaliseen muotoon kaikki se, mitä ihmissilmä näkee. Mittatarkan ja kattavan pistepilviaineiston ansiosta paikalla ei tarvitse käydä myöhemmin tekemässä tarkemittauksia, vaan mitat voi tarkistaa aineistosta.

 • Kustannussäästöjä jo asennusvaiheessa
 • Suunnitteluprojekteista riskittömämpiä
 • Aineisto voidaan tuottaa luonnollisissa väreissä
 • Laserskannatulla aineistolla 5 mm:n tarkkuus

 

Kiinnostuitko?

Kerro miten tavoitamme sinut, niin palaamme
asiaan mahdollisimman pian.

Laserkeilauksen vaiheet – näin se tapahtuu

Mittausprosessin suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa muun muassa määritellään mahdollisimman tarkasti työn tilaajan tarpeet.

Kohteen skannaus

Jalustalle asetettu mittakeilain pyörii ja lähettää suuren määrän lasersäteitä eri suuntiin.

Pistepilven synty

Lasersäteet heijastuvat esteistä takaisin laitteeseen, mitaten osuman sijainnin ja tallentaen sen pisteeksi.

Tiedot tietokoneelle

Kohteesta kerätyn pistepilven pohjalta voidaan luoda tarkka 3D-malli helposti ja nopeasti.

Mittatarkat rakennuspiirustukset 3D-skannauksella

Skannauksen pohjalta teemme rakennuspiirustukset ja 3D-mallit, jotka käyvät myös LVI-suunnittelussa ja sähkösuunnittelussa. Koska kaikilla on sama lähtöaineisto, säästetään aikataulussa ja kustannuksissa.

Havainnekuvat tai videoesitykset kohteesta

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten 3D-mallista tuotettu havainnekuva kertoo varmasti vielä enemmän. Voimme myös toteuttaa 3D-mallista videot näyttävään kohteen havainnollistamiseen.

Tutustu Työnäytteisiin

Usein kysyttyä

 • Onko laserkeilaus turvallista?

  On, sillä laser on matalatehoinen. Laserkeilaimen laser ei vahingoita silmiä tai muita kudoksia, kasveja eikä hauraitakaan esineitä. Laite ei myöskään kosketa tai läpivalaise, vaan ”katselee” ympäristöä ihmissilmän tavoin.

 • Miten skannausprosessi eroaa perinteisistä menetelmistä?

  Yksi suurimmista eroista on nopeudessa. Tavallisesti mitataan yksi piste kerrallaan, kun taas laserskannauksella pystytään mittaamaan jopa 500 000 pistettä sekunnissa. Esimerkiksi rakennuksen ulkopuolisessa mittauksessa takymetrimenetelmä vaatii vähintään kymmenen kertaa enemmän työtunteja kuin laserkeilaus.

 • Mitä etuja on pistepilviaineistossa?

  Pistepilviaineisto on paljon tarkempi ja työstettävämpi kuin perinteisellä takymetrimittauksella, mittanauhalla tai laseretäisyysmittarilla toteutetut tarkemittaukset tai tutkimukset. Laserkeilaus tuottaa mittatarkkaa tietoa, ilman vanhojen menetelmien hitautta ja inhimillisiä virheitä. Esimerkiksi syvennykset, räystäät, kaltevat ja kaarevat pinnat ovat takymetrimittauksella hitaita tai mahdottomia mitata.

 • Onko laserkeilauksesta hyötyä kiinteistökaupoissa?

  On, sillä laserkeilauksella rakennus pystytään dokumentoimaan kokonaisuudessaan, ympäristöineen, todellisissa mitoissa ja väreissä. Atlastican tuottama aineisto on arvokas väline paitsi myyntityöhön, mutta myös rakennuksen todellisen kunnon, pinta-alojen ja arvon määrittämiseen.

  Isot kiinteistökaupat ovat monimutkaisia ja pitkiä prosesseja. Riskinhallinta on kiinteistökaupoissa keskeistä niin ostajalle kuin myyjälle. Atlastican 3D-laserkeilauksella on monia etuja ja käyttötarkoituksia:

  • kohdetta voidaan esitellä luotettavassa muodossa potentiaaliselle ostajalle ennen paikalla käymistä, sillä aineisto on tarkkaa eikä sisällä tulkinnanvaraisuuksia
  • rakennuksen mahdolliset mittapoikkeamat tai ongelmakohdat – tai niiden poissaolo – voidaan todentaa etu- eikä jälkikäteen, mikä vähentää riskiä ja riitatilanteita sekä helpottaa arvonmääritystä
  • tilojen kauppahintaan ja vuokratasoon vaikuttava todellinen neliömäärä saadaan tarkemitattua
  • riitatilanteissa aineisto kelpaa myös todistusaineistoksi oikeudessa