3D-mallinnus ja visualisointi

Todellisuuteen perustuvaa mallinnusta

Pistepilven avulla voimme kustannustehokkaasti tuottaa todellisuutta äärimmäisen tarkasti vastaava 3D-mallinnus – jopa suurista ja monimutkaisista kohteista. 3D-mallista voidaan tuottaa muun muassa havainnekuvia ja videoesittelyjä.

3D-mallinnuksella parempaa suunnittelua

Atlastican avulla uuvuttava paperityö vaihtuu mittatarkkaan 3D-maailmaan nopeasti ja helposti. Monipuolisista 3D-malleista on hyötyä esimerkiksi suunnittelutoimistoille, kunnille ja kaupungeille – kaikille, jotka kaipaavat todellisuuteen perustuvaa tietoa.

 • Virtuaalimaisemat todellisten paikkojen pohjalta
 • Matkakohteiden mallinnokset markkinointiin
 • Mallinnokset rakentamiseen ja suunnitteluun
 • Entistä näyttävämmät havainnekuvat
Kiinnostuitko

Kiinnostuitko?

Kerro miten tavoitamme sinut, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Atlastica / Lapin GPS-Mitta Oy

Yhteystiedot

Jokanpolku 6,
97610 Oikarainen
040 501 4024
ino@atlastica.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Jukka Ylitalo
040 501 4024
jukka.ylitalo@atlastica.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Atlastica / Lapin GPS-Mitta Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen essi.esimerkki@esimerkki.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Atlastica / Lapin GPS-Mitta Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
esimerkkimiest@esimerkki.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Näin prosessi toimii

Suunnittelu

Aloitamme aina tarkalla suunnittelulla, jossa otetaan huomioon projektin erityistarpeet.

Datan hankinta

Projektista riippuen hankimme datan esimerkiksi laserkeilauksella tai fotogrammetrialla.

Mallinnus

Jos asiakkaalla on kohteesta piirustukset ja havainnekuvat, voimme tehdä myös niistä 3D-mallit.

Exporttaus

Exporttauksella valmis malli viedään sellaiseen muotoon, että sen voi avata muissa ohjelmissa.

Rakennuspiirustukset laserin tarkkuudella

Kun haluat äärimmäiset tarkat 3D-mallinnokset rakentamiseen, saneeraukseen, suunnitteluun, havainnollistamiseen, tutkimiseen ja dokumentointiin, meiltä löytyy kaipaamasi teknologia ja osaaminen.

Todellisuuteen perustuvat virtuaalivideot

Virtuaalivideon avulla voit myydä kohdetta ennen kuin yhtäkään puuta on kaadettu. Videot sopivat loistavasti myös matkailumarkkinoinnin tueksi; voimme lisätä mukaan korkealaatuista videokuvaa aktiviteeteista.

Tutustu Työnäytteisiin

Usein kysyttyä

 • Kuinka paljon 3D-skannatut julkisivupiirustukset maksavat?

  Hinta-arvio riippuu monesta tekijästä. Sen laatimiseksi tarvitsemme osoitteen ja rakennuksen kokohaarukan. Muutama valokuva kohteesta luonnollisesti helpottaa hinta-arvion tekemistä.

  Yleensä julkisivupiirustukset valmistuvat noin viikossa.

 • Onko 3D-mallinnuksesta apua kiinteistökaupoissa?

  On, sillä laserkeilauksella rakennus pystytään dokumentoimaan kokonaisuudessaan, ympäristöineen, todellisissa mitoissa ja väreissä. Atlastican tuottama aineisto on arvokas väline paitsi myyntityöhön, mutta myös rakennuksen todellisen kunnon, pinta-alojen ja arvon määrittämiseen.

  Isot kiinteistökaupat ovat monimutkaisia ja pitkiä prosesseja. Riskinhallinta on kiinteistökaupoissa keskeistä niin ostajalle kuin myyjälle. Atlastican 3D-laserkeilauksella on monia etuja ja käyttötarkoituksia:

  • kohdetta voidaan esitellä luotettavassa muodossa potentiaaliselle ostajalle ennen paikalla käymistä, sillä aineisto on tarkkaa eikä sisällä tulkinnanvaraisuuksia
  • rakennuksen mahdolliset mittapoikkeamat tai ongelmakohdat – tai niiden poissaolo – voidaan todentaa etu- eikä jälkikäteen, mikä vähentää riskiä ja riitatilanteita sekä helpottaa arvonmääritystä
  • tilojen kauppahintaan ja vuokratasoon vaikuttava todellinen neliömäärä saadaan tarkemitattua
  • riitatilanteissa aineisto kelpaa myös todistusaineistoksi oikeudessa