Monipuoliset mittauspalvelut

Mittatarkka aineisto toiminnan tueksi

Meiltä saat monipuolisen mittauspaketin, joka sisältää ajantasaisen pohjapiirroksen, kolmiulotteisen panoraamakuvan sekä poikkileikkauskuvan. Tämän lisäksi tarjoamme myös muita mittauspalveluita, kuten tarkemittauksia ja massalaskentaa.

Atlastican mittauspaketin monet hyödyt

Atlastican mittauspaketilla virhemahdollisuudet muutostöissä vähenevät tuntuvasti. Paketti myös helpottaa remonttifirmojen kanssa toimimista, kun mitat ovat kunnossa, ja antaa asunnon myyjille niin tarkat tiedot, että muutostöiden suunnittelun voi aloittaa jo ennen asunnon luovutusta.

 • Auttaa remontoinnissa, sisustamisessa ja asunnon myynnissä
 • Virhemahdollisuudet muutostöissä vähenevät huomattavasti
 • Tarkat tiedot asunnosta hyvissä ajoin ennen muuttoa
 • Helpottaa remonttifirmojen kanssa toimimista
Kiinnostuitko

Kiinnostuitko?

Kerro miten tavoitamme sinut, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Atlastica / Lapin GPS-Mitta Oy

Yhteystiedot

Jokanpolku 6,
97610 Oikarainen
040 501 4024
ino@atlastica.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Jukka Ylitalo
040 501 4024
jukka.ylitalo@atlastica.fi

2. Rekisteröidyt

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Atlastica / Lapin GPS-Mitta Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen essi.esimerkki@esimerkki.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Atlastica / Lapin GPS-Mitta Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
esimerkkimiest@esimerkki.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

Näin mittausprosessi toimii

Skannaus ulkopuolelta

Ulkopuolelta skannaamalla saadaan mitattua rakennuksen julkisivun tiedot.

Skanneri näkee tarkasti

Aineistosta löytyvät mm. ovet, ikkunat, sokkeli, räystäät, vesikatto yms.

Skannaus sisäpuolella

Havaitsee lattian, seinien ja katon mahdolliset kallistukset ja epätasaisuudet.

Tietoa rakenteiden lisäksi

Talteen saadaan myös näkyvillä olevat putket, lattiakaivot, pilarit yms.

Suunnittele ja kilpailuta paremmin

Atlastican mittauspaketilla virhemahdollisuudet vähenevät merkittävästi. Saat myös parempia tarjouksia urakoitsijoilta, koska piirustukset ovat varmasti kunnossa. Tallennamme kohteesi 5 mm tarkkuudella.

Korvaa vanhat rakennuspiirustukset

Vanhat rakennuspiirustukset voivat sisältää suuriakin mittavirheitä. Atlastican mittapaketin avulla selvität vanhojen piirustusten ja todellisuuden eron, esimerkiksi tilavuudessa, neliöissä tai rakennuksen linjoissa.

Tutustu Työnäytteisiin

Usein kysyttyä