Atlastica - johtoreittien visualisointi / mallinnus

Asiakas

Ratkaisu ja toteutus

Atlastica toteuttu Rovaniemen Hallituskadun kuvitteellisen johtoreitin (kanavien, kaapelien, putkien yms. johtamiseen varattu tila rakennuksen osien välillä) visualisoinnin. Skannaamalla kohteen voimme sen perusteella tehdä nopeasti ja kustannustehokkaasti tarvittavat rakennuspiirustukset ja CAD-suunnitelmat.