Muonion kunnan virastotalon julkisivupiirustukset

Asiakas - Muonion kunta

Ratkaisu ja toteutus

Atlastica toteutti Muonion kunnan virastotalon julkisivupiirustukset helmikuussa 2017. Uudet julkisivukuvat tarvittiin, koska edelliset olivat niin vanhoja ja epätarkkoja. Projekti toteutettiin nopeasti, tarkasti ja lyhyellä aikataululla. Säästöjä syntyi sekä taloudellisesti että ajallisesti verrattuna perinteisiin menetelmiin.