Tervola - tulvaveden animaatio

Asiakas – Tervolan kunta

Ratkaisu ja toteutus

Vedenkorkeustietojen lisäksi tulvamallinnusta varten tarvitaan myös maanpinnan korkeusmalli kohdealueelta. Atlastica toimitti Tervolan kunnalle korkeusmallin, joka kuvaa tarkasti alueen topografian. Jokiympäristöjen muutosten seuraaminen on tärkeää, sillä tulvien toistuvuus ja esiintymisajankohdat muuttuvat ilmastonmuutoksen vaikutuksesta.